Sporadiky na pásmu 50 MHz

Květen 2010

Pásmo 50 MHz jsem dosud opomíjel. Když mi ale pípla SMS o sporadice na 2m, kde byl jen šum, zkusil jsem proladit toto pásmo s připojenou 2m anténou.
To, co jsem všechno uslyšel, mi tak učarovalo, že jsem vyhrabal již notně zaprášený dipól, původně určený pro první pásmo TV. Bohužel je trochu kratší, takže rezonuje na 54 MHz. K němu jsem narychlo přibastlil symetrizaci a zkusil volat nejsilnější stanice. Bohužel mých 5W výkonu je dost málo. Přesto se mi ale pár spojení podařilo.
Dovolal jsem se do: Anglie, Sev. Irska, Finska, Švédska, na Ukrajinu
Nedovolal jsem se do: Řecka (postupně jsem slyšel cca 15 stanic), Španělska, Itálie, Sicílie, na Maltu, na Krétu, na Faerské ostrovy, do Bulharska
dipól provizorní pracoviště
Ještě doplňuji seznam a mapku majáků, které jsem zaslechl během posledních tří sporadik.
seznam zaslechnutých majáků
mapka zaslechnutých majáků

Robert OK1FEN
závodění
hlavní strana