70cm VCO Gtech

update 2
TX VCO

Základní informace o TX VCO (to s oscilátorem 12.8MHz) z jakéhosi FM vraku, který se objevil na EME a mikrovlnném setkání 3 Studně 2010.


Toto je rychlé předběžné info pro nedočkavce. Bude doplněno. Je připravován i řídící program pro mikrokontrolér. Zdrojový kód programu bude zveřejněn včetně postupu nahrání do mikrokontroléru přes sériový kabel (COM port). Speciální programátor nebude potřeba.

K napájení stačí pouze 12V (odběr cca 120 mA - lze snížit).
Výstupní výkon +6,5dBm (naprosto čistý signál i při nahrávání nové frekvence do modulu).
Obsahuje obvod fázového závěsu MB1501.
Rozsah ladění dosud přesně nezjištěn - minimálně 410-450 MHz.
Pro nejvyšší frekvenci 440 MHz vychází minimální krok ladění 1.68 kHz.


Zapojení vývodů:
název vývod TX VCO pin MB1501
kostra 1, 10 6
asi ovládání (na Tranz.) 2 -
Clock 4 9
Data 5 10
LEnable 6 11
pravděp. vstup modulace 7 -
+12V 8 -

Vzorec pro výpočet koeficientů pro danou frekvenci

f VCO = ((PxN)+A) x (f Xtal/R)
P - předdělička :64 nebo :128
N - 11 bitový programovatelný čítač , rozsah hodnot 16-2047
A - 7 bitový Swallow čítač (jemné ladění) , rozsah hodnot 0-127
R - 14 bitový referenční čítač , rozsah hodnot 8-16383
f Xtal - opěrný oscilátor nebo zdroj frekvence (na tomto modulu 12800 kHz)

Příklad: (vše počítáme v kHz)
432 100 kHz = ((64x270)+4) x (12800/512)
(12800/512)= 25 kHz krok ladeni


Po připojení samotného napájení VCO kmitá na cca 350 MHz.


Na dalším se pracuje . . .
schéma zapojení kontroléru
na zařízení se pracuje...

programování

hlavní strana