Návštěva ve Fyzikálním ústavu

Tokamak

Tokamak je pulzní testovací zařízení. Doba jednoho testovacího pulzu jsou 2sekundy. Potom je nutné cca 15 minut počkat, než je vyzářeno ztrátové teplo jednotlivých obvodů (hlavně cívek). Ty jsou využívány v režimu krátkodobého extrémního přetěžování.
Hlavními cívkami, které udržují plazmu v „nádobě“ z magnetického pole, teče proud 93 tisíc Ampér (zelené). Jako mikrovlnného radioamatéra mě zaujala dvojice mosazných vlnovodů (R100 – používáme na 10,3 GHz) dlouhých cca 6m. Vycházely z dřevěné bedny a ústily do Tokamaku v horní části. Zařízení slouží jako mikrovlnný interferometr.

Supravodivý kolotoč


zvířátka na kolotoči
Mám pěkné video, ale uložím ho sem, až zvládnu konverzi na web.

Velmi silný magnet drží přesně v místě, kde se nacházel během ochlazování supravodiče kapalným dusíkem (cca -196 stupňů Celsia). K otáčení a houpání je potřeba minimální síla. Pri snaze přitlačit magnet prstem blíž k supravodiči jsem musel opravdu hodně zabrat (100 až 200 N), abych s ním pohnul o cca milimetr. Překmit při uvolnění síly jsem nepostřehl. Zvedat magnet jsem, vzhledem k teplotě chladicího média v nádobce, nezkoušel.

magnet opravdu levituje v prostoru

síla na prst odpovídá zavaží 1-2 kg


Materiály s tvarovou pamětí

O NiTinolu (50% Niklu, 50% Titanu) jsem četl ještě jako náctiletý při jeho objevu na konci 80-sátých let minulého století. Naživo jsem ho ale viděl až teď. Pružina na videu se deformuje velmi snadno. Při ohřátí (cca 100 stupňů Celsia) se vrací do původního stavu. Když jsem se jí v tom snažil zabránit, překonala při tom sílu, kterou bych vzhledem k proporcím označil za prostě obrovskou. Prý až do meze mechanické destrukce materiálu. Vzhledem k ceně jsem se nepokoušel pružinu přetrhnout „nepřiblížením rukou“. Další pro mne nová a zajímavá informace byla, že se materiál vrací do původního tvaru přesně po dráze, po jaké byl deformován. „Původní tvar“ se fixuje v peci při teplotě cca 500 stupňů Celsia. Při použití v cyklických strojích sice není problém s únavou materiálu, ale minimální doba cyklu je limitována „dobou vystydnutí“.
Mám pěkné video, ale uložím ho sem, až zvládnu konverzi na web.

různé
hlavní strana