Letní QRP závod a Alpe Adria VHF contest 2022

termín: 7.8.2022, Černá Hora, Krkonoše (1261 m), JO70UP

English translation below.

Tento závod jsem odjel z prakticky stejného místa jako loni a s velmi podobnou výbavou.
Snažil jsem se napravit minulé nedostatky, což se viditelně projevilo ve zkrácení doby stavby stožáru s anténami (hlavně kotvení).
Dále se mi nelíbilo SWR u PA0MS - originál měl 1:1,3/144,3 MHz (ladil ostře výš). Nasimuloval jsem ji v Eznecu a s 50 Ohm dipólem jsem ji "stáhl" do SSB pásma na 1:1,1/144,2 MHz a s plošším průběhem přizpůsobení. (Zde upozorňuji, že 11,8dBd zisku dosahují dnešní 9-ti elementové antény viz DK7ZB, DG7YBN, YU7EF. Desetiprvková PA0MS vznikla v éře logaritmického pravítka.)

Při vlastním závodě mě potkalo pár nových komplikací (prasklý stativ, stržený závit v prvku antény, prodlužovák Jack 3.5" nefungoval), ale v celku nic mimořádného.
Navzdory maximální redukci zbytečností jsem opakovaně něco hledal.
Proti FT817 má IC705 znatelný přínos (i když silné signály na pásmu "zdigitálňují" poslech v úzkém filtru). Jen pozor na PTTout - spínat přes tranzistor. ( Také jsem si odpráskl. V manuálu ani čárka, tak jsem čekal, že v rádiu vyššího levelu to bude "normálně fungovat".)
Občas vítr trochu točil anténou a strhával mi klobouk.
Souhrnně velmi podobný průběh a mírně lepší výsledek než loni. Více napoví fotky.

stavba stožáru
stavba stožáru
postaveno
postaveno
ladění
ladění
závodím
závodím
situace na pásmu
situace na pásmu
vysílací pracoviště
vysílací pracoviště
antény
antény
balení
balení
lanovka
lanovkou dolů


mapa spojení AA contest
mapa QSO - AA contest 2022

Výsledek + nejdelší spojení v závodě

AA: 70 QSO; 15076 bodů ; 215,4 km/QSO
ODX : IQ5NN; JN63GN; 823km (5W, 10 el. Yagi )

Top Ten QSO:
IQ5NN 823 km
9A0V 663 km
9A0BB 591 km
DJ7GS 580 km
S59DEM 552 km
9A1E 552 km
S56P 451 km
HG1Z 430 km
S57O 429 km
OE6V 427 km
dále slyšeno: (more listened)
IQ0PG
E73JHI
YU1LA (slabě)
LZ2T
E7AA JN83SO

Alpe Adria VHF contest 2022

term: 7.8.2022, Riesengebirge (Nord of Czech Republic), 1261 m ASL, JO70UP

I started this contest from practically the same place as last year and with very similar equipment.
I just tried to correct past deficiencies. It was visibly reflected in the shortening of the building time of the mast with antennas (mainly anchoring). I also wasn't satisfied with the SWR of the PA0MS - the original has 1:1.3/144.3MHz (tunes sharply higher). I simulated it in Eznec and with a 50 Ohm dipole "tune down" to the SSB band at 1:1.1/144.2MHz and with a flat SWR curve. (Here I am just pointing out that 11.8dBd gain is achieved by today's 9-element antennas, see DK7ZB, DG7YBN, YU7EF.)

I encountered a few new complications (a damaged tripod, strip the thread in the antenna element, the Jack 3.5" extension did not work), but overall nothing extraordinary.
Despite the maximum reduction of unnecessary things, I was repeatedly looking for something.
In compare with the FT817, the IC705 has a noticeable benefit.
Sometimes the wind would spin the antenna a bit and blow off my hat.
In summary, a very similar course and a slightly better result than last year. The photos will tell you more.

Robert OK1FEN

závodění
hlavní strana